Adalet Bakanlığı’ndan sakat, hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla “Devamlı Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi yada Kaldırılması Hakkında İşlemler” başlıklı genelge yayımlandı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye nazaran devamlı hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabilecek.Genelgeye nazaran Adli Tıp Kurumu bir tek devamlı hastalık,sakatlık ve kocama halinin bulunup bulunmadığını tespit etmekle yetinecek.Bakanlık tarafınca gösterilen Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin 16’ıncı fıkrasına nazaran “Devamlı hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişileirn cezalarını hafifletmek ve kaldırmak” vazife ve yetkisinin Cumhurbaşkanı’na ilişkin olduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:”Hükümlülerin bizzat yada kanuni temsilcileri vesilesiyle Bakanlığımıza ve direkt Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları talep üstüne ya da Cumhuriyet Başsavcılığına re’sen başlatılan cezaların hafifletilmesi yada kaldırılması işlemlerini havi evrakın Bakanlığımız vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı makamına gecikmeksizin eksiksiz sunabilmesi amacıyla 01.01.2006 tarih ve 20 sayısı Genelgenin güncellenmesine gereksinim duyulmuştur.Bu itibarlaHükümlünün durumunun devamlı hastalık, sakatlık yada kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü bir Devlet hastanesi sıhhat kuruluna sevk edilmedi. Hükümlüye tam teşekküllü Devlet hastanesinden sıhhat kurulu raporu aldıktan sonrasında; evvelce verilmiş tüm incelem ve raporlar da talebine ilave edilerek, hükümlünün durumunun devamlı hastalık, sakatlık yada kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumlarından bilimsel teknik görüş istenilmesi, Adli Tıp Kurumuna görüş için gönderilen evrakın tasdikli birer öğreninin Cumhuriyet başsavcılığındaki dosyasında saklanması,Hükümlünün muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün almadıkça bulunmuş olduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıo Kurumunun bulunmuş olduğu yer ceza infaz kuruma sevk edilmemesi,  Adli Tıp Kurumunun hükümlüde “devamlı hastalık, sakatlık ve kocama” hallerinden biri ya da birkaçının varlığını teşhis ve tespit etmesi halinde: Kurumun bu teşhis ve tespit ile beraber, sıhhat kurulu raporu, onaylı nüfus kayıt örneği, infaza mevzu kesinleşme şerhli tüm ilamları ile koşullu salıverilmenin geri alınması, içtima ve imtimanın çözülmesine ilişkin bu kararların kesinleşme şerhini içeren birer örneği, daha ilkin yararlandığı aflara ilişkin data ve karar örnekleri, müddetname, infaz edilen ceza müddeti ile koşullu salıverilme evveliyatına kadar kalan süreyi açıkça belirten tutanak, var ise infaz tehir sonucu, adli sicil kaydı ile hükümlünün kolluk marifetiyle tespit edilecek mesleği, kişisel ve aile durumunu gösterir yazının, disi pusulasına bağlanarak düzenlenecek bir fezleke ekinde derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi.”

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy