Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi TBMM’de

Finlandiya’nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) katılımına ilişkin protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.Protokolün genel mantığında, Washington Antlaşması’nın 10. NATO’nun kuruluş metninde, “Taraflar, bu anlaşmanın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkıda bulunabilecek herhangi bir Avrupa Devletinin bu anlaşmaya katılmasını oybirliğiyle memnuniyetle karşılarlar” diyor. Davet edilen Devlet buna taraf olabilir. Birleşik Devletler Hükümeti’ne katılma belgesini vererek antlaşma. ABD hükümetinden alınan herhangi bir katılım belgesinden tüm tarafları haberdar edecektir.” Bu maddeye göre, “açık kapı politikası”nın NATO’nun izlediği temel yaklaşımlardan biri olduğu hatırlatılırken, “Bu konuda” gerekçe gösterildi. Bu bağlamda, ülkemizin 1952 yılında Yunanistan ile birlikte NATO’ya katılması, genişlemenin ilk dalgasını oluşturmuştur. Ardından Federal Almanya Cumhuriyeti 1955, İspanya 1982, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan 1999, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovenya, Slovakya 2004, Arnavutluk ve Hırvatistan 2009, Karadağ 2017 ve Kuzey Makedonya 2020. Açıklamada, NATO üye sayısının 30’a ulaştığı ifade edilerek, “NATO’nun özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa-Atlantik bölgesinde evrensel değerlerin, özellikle de demokrasinin yerleşmesiyle genişlemesi, Washington Antlaşması’nda özgür, demokratik ve demokratik bir ortamda ifade edilmiş, entegre bir Avrupa hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik çabaların önemli yollarından biri olmuştur.” Türkiye’nin “açık kapı politikasını desteklediğini” belirten gerekçede, “Finlandiya ve İsveç, NATO’nun en yakın iki ortağı olarak tanımlanmaktadır. İki ülke, ‘İttifak’ ile kapsamlı ve çok boyutlu işbirliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda, Savunma ve güvenlik alanında yetenek ve kabiliyetleri ile öne çıkmaktadırlar.Müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ile birlikte çalışabilirlik düzeyi yüksek olan bu kabiliyetleri ile NATO’nun çeşitli harekât ve misyonlarına da geniş katkılar sağlamaktadırlar. Uzun süredir savunma ve güvenlikte tarafsızlık politikası izleyen AB üyesi İsveç ve İsveç, 24 Şubat 2022’de Ukrayna’da başlayan savaşla birlikte Rusya’nın NATO’ya katılımını düşünmeye başladılar. , ulusal karar alma süreçlerini tamamlamış ve resmi olarak üyelik başvurusunda bulunmuştur. 18 Mayıs 2022’de NATO’ya. Süreci ilerletmek için Finlandiya ve İsveç terörle mücadele ediyor. Savunma sanayii ihracatı üzerindeki yaptırımların ve kısıtlamaların kaldırılması başta olmak üzere meşru güvenlik kaygılarımızı ortadan kaldıracak somut adımlar atmamız istendi. Bu kapsamda 25 Mayıs 2022’de Ankara’da başlayan üç ülke heyetleri arasındaki görüşmeler, NATO Genel Sekreteri’nin girişimiyle Brüksel’de devam etti. 28-30 Haziran 2022’de Madrid Zirvesi’nden kısa bir süre önce NATO Genel Sekreteri’nin kolaylaştırıcılığında mutabık kalınan üçlü memorandum, üç ülkenin dışişleri bakanları tarafından 28 Haziran 2022’de Madrid’de imzalandı. Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde, terörle mücadele ve savunma sanayii ihracat kısıtlamalarının Üçlü Mutabakat Zaptı temelinde kaldırılması konusundaki beklentilerimizi karşılama taahhüdüyle, zirve bildirgesindeki Üçlü Mutabakat’a atıfta bulunarak muvafakat verdik. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma daveti üzerine, söz konusu ülkeler İttifak’a teslim oldular ve katılım müzakerelerini başlatmaya davet edildiler. Bu temelde, her iki ülkenin NATO’ya katılım protokolleri, müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri tarafından 5 Temmuz 2022’de Brüksel’de imzalandı. Bu nedenle “davetli” statüsü elde eden Finlandiya ve İsveç’in bundan böyle tüm NATO toplantılarına katılabilecekleri ve tasnife tabi olanlar da dahil olmak üzere ilgili belgelere erişebilecekleri, müzakerelerin 1 Mart 2023’ten itibaren başladığı hatırlatıldı. İsveç ve Finlandiya’nın İttifak’a resmi ve yasal katılımı, tüm üye devletler ve davet edilen ülkeler katılım protokolünü ulusal mevzuatlarına uygun olarak onayladılar, davet edilen her ülke NATO’yu kuran Washington Antlaşması’nı imzaladı. imza çağrısından bu yana başarılı olduğu ve bu ülkelerin onay süreçlerini tamamladığı belirtilirken, “Finlandiya, Katılım Protokolü Onay Yasasını 1 Mart 2023’te parlamentosunda kabul etti. bu belgede yer alan taahhütlerin Finlandiya ve İsveç tarafından somut olarak uygulanması ve ilerlemenin gözden geçirilmesi. ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı toplantılara katılmış, 26 Ağustos 2022’de Finlandiya’da, 24-25 Kasım 2022’de İsveç’te ve son olarak 9 Mart 2023’te Brüksel’de üç kez toplanmıştır. Üçlü Mutabakat Zaptında kaydedilen taahhütler, hayır Finlandiya ile yakın ikili ilişkileri, bu ülkenin NATO ile mevcut ortaklık ilişkisi ve birlikte çalışabilirlik açısından ulaştığı seviye, Finlandiya’nın NATO üyeliği, Türkiye dahil Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında, Finlandiya’nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na katılımına ilişkin Protokol’ün onaylanması uygun görülmektedir.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy