İmar affı: Depremlerdeki rolü nedir, uzmanlar imar barışı konusunda nelere dikkat çekiyor?

Halk arasında imar affı ya da imar barışı olarak bilinen uygulama, Türkiye’yi vuran her depremden sonra gündeme gelen bir konu. Türkiye’nin en yıkıcı depremlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezde tescillenen depremlerin ardından konu hala gündemde.İzinsiz yapılara “yapı kayıt belgesi” verilmesi anlamına gelen imar affı yürürlüğe girdi. Haziran 2018 Genel Seçimleri öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışından yaklaşık 7 milyon 400 bin kişinin yararlandığını açıkladı.Türkiye Mühendis ve Mimarlar Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri, Gencay Serter, euronews’e yanıt verdi. Şehircilik affı tartışmaları Neden bu kadar bina yıkıldı?” Öncelikle şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, yaşadığımız felaketin boyutu çok büyük. artçı sarsıntıları ile çok geniş bir coğrafyada binlerce bina yıkıldı.Yıkımlar sonucunda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.Maalesef hayatını kaybetti ve yaralandı.Depremlerin büyüklüğü gerçektir. Art arda meydana gelen en büyük ve en büyük iki deprem bölgede yaşanan yıkımın boyutunu artırmıştır, ancak elbette depremlerin büyüklüğü yıkımın boyutunu açıklamak için tek sebep olamaz, bu nedenle yaşam alanlarının dikkate alınarak inşa edilmesi ve tasarlanması gerekir. bu gerçeği hesaba katın. Bu yapıların dönüşümü ile ilgili çalışma ve müdahaleler zamanında yapılsaydı elbette bu binaların tamamı yıkılmazdı.Kontrol 1999 Marmara depreminden sonra faaliyete geçti.Bugün bile sismik dayanıklılık konusunda büyük bir belirsizlik var. 2001’den önce yapılan binaların analizi. Bu binalara nasıl ruhsat verildi? Coğrafyamızda ruhsatsız yapılan ancak çeşitli imar afları ile yasalaşan ve varlığını sürdüren çok sayıda çürük yapı bulunurken, ülkemizde yaşayan milyonlarca vatandaşımız yapı ruhsatı almış ama yapı ruhsatı alamamış. inşaatı projesine göre tamamlayamamış ve iskan izni (iskan izni) almamış çok boyutlu bir durum var. 2001’den önce çıkarılan yönetmelikler o günün yasal koşullarına göre kurgulandığından yasal bir sorun yok. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi bu yapıların çoğu yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra vs. kuruldu. yasal olarak sorunlu olmayanlar. Devralınan yapılar olmakla birlikte afet yönetimi ve afete hazırlık açısından sorunlu ve dönüştürülmesi gereken yapılardır. Bu noktada yerel ve merkezi yönetimlerin bu yapıların dönüşümündeki yükümlülükleri kanunlarla belirlenmiştir. 2001 yılından sonra yeni yönetmeliğe göre yapılan ve yıkılan binalarda yaşanan tahribat, uygulama ve denetim aşamasında zafiyet ve ihmal olduğunu bizlere göstermektedir. Bu süreçteki eksiklikler ve ihmaller yani denetim eksikliği, uygulama hatasından kaynaklanan tahribat daha sonra yürürlüğe giren ve bu yönetmelikler 2018 yılında güncellenen yargısal süreçlerle aydınlatılacaktır. geliştirilen, düzenli aralıklarla gündeme getirilen kentsel af başvuruları; Risk azaltımına yönelik yasal ve idari süreçleri işlevsiz hale getirir.1999 Marmara depreminden sonra şehir planlamadan başlayarak, yapı tasarımı, ruhsatlandırma ve inşaat alanındaki kazanımlar ve tüm bu süreçlerin denetimi yasallaştırılarak, hasarlı ve “imar barışı” ile istikrarsız yapı stoğu. “Kahramanmaraş’ta depremler inşaat ve şehircilikte ne gibi değişikliklere neden oluyor?” Bu deprem, yerleşim yerlerimizin başta deprem olmak üzere çeşitli doğa olayları karşısındaki kırılgan durumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kentlerde özellikle üst düzey afetlere maruz kalan yerleşim yerlerinde imar planlarının risk azaltma ve önleme tedbirleri ilkelerine göre gözden geçirilmesi zorunludur. Bu noktada yapı kalitesi ile birlikte kentsel doku ve altyapının (ulaşım, enerji, su, kanalizasyon, haberleşme vb.) tümüyle iyileştirilmesi gerekmektedir. Daha kısaca ifade etmek gerekirse, ülkemizdeki en önemli planlama sorunu, yıkıldığımız şehirlerimizi afetlere dayanıklı ve yaşanabilir kentsel mekanlara dönüştürmek ve şehirlerimizi deprem riskine hazırlamak olacaktır.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy