Mısır’da firavunun ‘sır katibinin’ mezarı ve altın varaklı mumya bulundu

Mısırlı arkeologlar Eski Mısır’a ilişik gömüt ve mumyaları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Kahire’nin güneyindeki Sakkara mezarlığında meydana getirilen son keşifte biri firavunun “sır katibine” ilişik olmak suretiyle dört gömüt ve altın varakla kaplı bir mumya bulundu.Daha ilkin Mısır’ın Eski Eserler Bakanı olarak da vazife meydana getiren kazıbilimci Zahi Hawass tarafınca basına tanıtılan keşifler, milattan ilkin 25 ve 22’nci yüzyıllar arasındaki beşinci ve altıncı hanedanlardan kalma yapıtları içeriyor.Bulunan en büyük gömüt “günlük yaşam sahneleri ile süslü” ve rahip, müfettiş ve soyluların gözetmeni olan Khnumdjedef isminde birine ilişik. Bu gömüt ortalama 4 bin 300 yıl ilkin yargı sürmüş olan beşinci hanedanın son firavunu Unas’a ilişik piramidin yer almış olduğu alanda bulunduİkinci gömüt ise firavunun atadığı “sır kâtibi” olarak vazife meydana getiren Meri’ye ilişik. Sır katipliği, büyük hükümdarın yardımcısı olarak biliniyor ve hem de üst düzey bir saray görevlisi olarak hususi dini ayinleri gerçekleştirme gücü ve yetkisine haiz bir rahip.Üçüncü gömüt ise bir rahibe ilişik ve Firavun I. Pepi’nin piramidinin yer almış olduğu alanda bulundu.  Dördüncü piramit ise Fetek isminde bir yargıç ve yazara ilişik. Mısır Eski Eserler bakanı Mustafa Veziri Fetek’in mezarında bu çevrede bulunan en büyük heykellerin yer almış olduğu bir koleksiyonun da bulunduğunu bildirdi. 

Artın varak kaplı mumya

Öte taraftan, 15 metrelik bir kuyuda, Hawass’ın deyişiyle “tıpkı eski Mısırlıların 4.300 yıl ilkin bıraktıkları benzer biçimde” saklı kalmış büyük bir kireçtaşı lahit bulundu.Hekashepes adlı bir adama ilişik olan mumya altın varakla kaplı ve harçla kapatılmış kireçtaşından bir lahit içinde içeriyor.Hawass tamamen altın katmanlarla kaplı mumya için “Bu mumya bugüne dek Mısır’da bulunan ve kraliyet mensubu olmayan birine ilişik en eski ve en eksiksiz mumya olabilir.” tanımlaması yapmış oldu.

Yeni keşifler

Mısır, bilhassa UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Dünya Miras Sıralaması’nde yer eski Mısır’ın başkenti Memphis’in bulunmuş olduğu alanda son yıllarda arka arkaya pek oldukca mühim arkeolojik keşfe imza atıyor. Öte taraftan bilgisayarlı tomografi yöntemi benzer biçimde değişik teknolojiler kullanarak keşfedilen eserleri daha yakından anlamaya çalışıyor.Bu keşifler, senelerce devam eden siyasal istikrarsızlık ve Covid salgınından sonrasında ülkenin yaşamsal ehemmiyet taşıyan gezim endüstrisini canlandırma çabalarının mühim bir unsuru oldu.Sadece kazı telaşının bilimsel niteliği olan çalışmalardan oldukca basının ilgisini çekecek bulgulara öncelik verdiği eleştirileri de çoğunlukla dile getiriliyor.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy