Türkiye’de siyasi görüşünden dolayı ayrımcılık yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 54,3.

İnsan hakları alanında emekler meydana getiren Eşit Haklar için İzleme Derneği ‘Türkiye’de Ayrımcılık Araştırması Kasım 2022’ raporunu deklare etti.Dernek 26 ilde 1531 şahıs ile ayrımcılığa uğrayıp uğramadığına dair görüşmeler gerçekleştirmiş oldu.Raporda yer edinen verilere nazaran, Türkiye’de siyasi görüşünden dolayı daima ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin oranı yüzde 54,3.Ankete katılınların yüzde 25,8’i etnik kökene dayalı ayrımcılığa daima maruz kaldığını belirtirken, yüzde 26,5’i dini inanca yada inançsızlığa dayalı ayrımcılığa, yüzde 36,6’sı da göçmen olduğundan ayrımcılığa maruz kaldığını söylemiş oldu.Gene ülkede daima cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğradıklarını düşünenlerin oranı yüzde 36,3.

2020’de siyasi görüşünden dolayı ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin oranı yüzde 51

2018 senesinde siyasi görüşünden dolayı ayrımcılığa maruz kalanların oranı yüzde 42 iken, bu oran 2020’de yüzde 51,1’i buluyor.Dini inancından dolayı ayrımcılığa maruz kalanların oranı da neredeyse iki katı artıyor. 2018’de ankete katılanların yüzde 27’si dini inancından dolayı ayrımcılık yaşadığını belirtirken, iki yıl sonrasında bu oran yüzde 43,9 oluyor.Raporda, etnik kökenli ayrımcılığa maruz kalanların oranı 2018’de yüzde 26 iken, 2020’de yüzde 46,2. Bununla beraber 2018’de cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalanların oranı yüzde 34 olurken, 2020’de bu oran yüzde 46,3.

Toplumun yüzde 36,3’ü dini hizmetler yada din kurumlarında hiçbir süre ayrıcımlık olmadığını düşünüyor

Eşit Haklar için İzleme Derneği’nin yürüttüğü çalışmada, ayrımcılığın en fazla yapıldığı alan/kurumlar yüzde 38,3 ile iş hayatında devlet sektöründe.İş hayatında hususi sektörde ayrımcılığın en fazla yapıldığı alanlar olarak görülüyor, oranı yüzde 34,7. Bunu yüzde 31,5 ile devlet kurumları yada belediyeler tarafınca sunulan toplumsal yardımlar takip ediyor.Dini hizmetler yada din kurumlarında hiçbir süre ayrcımlığın olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 36,3Rapora katkıda bulunanların yüzde 40,5’i yaşamış olduğu ayrımcılığın siyasi görüşünden kaynaklandığını ifade ederken, yüzde 22,3’ü cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını dile getiriyor.

Ankete katılanların yüzde 84’ü ayrımcılığa maruz kaldığında herhangi bir girişimde bulunmuyor

Ankette en mühim tespit ise ayrımcılığa maruz kalanların yüzde 84,2’sinin herhangi bir girişimde bulunmaması.Yüzde 5,3’ü CİMER’e başvurduğunu belirtirken, yüzde 4,1’i dava açtığını, yüzde 2,0’ı ise savcılığa kabahat duyurusunda bulunduğunu söylüyor.Raporda Anayasa Mahkemesi’nde 2012-2022 içinde 450.000 bireysel müracaat yapıldığı ve ayrımcılık yasağı üstünden incelenen 316 karar yayımlandığı belirtiliyor. Buna nazaran bu kararlardan 27’sinde ihlal sonucu verilmiş.  Ayrımcılıkla ilgili girişimde bulunulmamasının nedenine ise iştirakçilerin yüzde 73,7’si ‘Bir netice alamayacağımızı düşündük’ yanıtını veriyor. Bu soruya ankete katılanların yüzde 10,2’si ‘’Haklarımızı bilmiyorduk’’, yüzde 7,0’ı ‘’Başımıza bir şey gelmesinden korktuk’’ diyor.

Türkiye’de mevcut kanunlar ayrımcılığın önlenmesi için kafi mi?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2021 etkinlik raporunda, katılımcılara  ‘’Herhangi bir yere başvurduysanız, başvurunuzdan pozitif yönde ya da negatif ne tür bir netice aldınız?’’ sorusu yöneltiliyor. Iştirakçilerin yüzde 17,3’ü ‘’negatif’’ yanıtını verirken,‘’pozitif yönde’’ sonuçlandı diyenlerin oranı yüzde 4,7.Ankette yer edinen bir öteki sorusu da ”Maruz kaldığınız ayrımcılıkla ilgili niçin bir mekanizmaya başvurmadınız?” Bu soruya 2018 senesinde iştirakçilerin yüzde 73,6’sı ‘’ Netice alamayacağımı ve/yada aleyhime sonuçlanacağını düşündüm’’ derken, yüzde 20,7’si ‘’Hak arama yollarımı ve/yada haklarımı bilmiyorum’’ diyor.2022’ye gelindiğinde ise  aynı soruya ”Netice alamayacağımı ve/yada aleyhime sonuçlanacağını düşündüm” yanıtını verenlerin oranı yüzde 79,8’e, ”Hak arama yollarımı ve/yada haklarımı bilmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 14,8’e yükselmiş. Sizce Türkiye’de mevcut kanunlar ayrımcılığın önlenmesi için kafi mi? sorusuna totalde iştirakçilerin yüzde 10,4’ü evet, yüzde 85,7’si de hayır yanıtını veriyor.Ankete katılanların yüzde yüzde 65,0’ı Türkiye’de devlet kurumlarının ayrımcılığın önlenmesi için yeterince çaba göstermediği kanaatinde. Ek olarak Türkiye’de ayrımcılık yapanların yaptıklarının karşılığı olan cezaları almadığına dair oluşan negatif kanının oranı yüzde 81,6.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy